×

Pisava in črkopis
 • Vprašanje:

  Prosim, da mi razložite, kakšna je razlika med pisavo in črkopisom.


  Odgovor:

  Pisava je – povzemam iz Slovarja slovenskega knjižnega jezika – sistem znakov za pisno sporazumevanje, npr. črkovna, kitajska, slikovna, klinopisna in hieroglifska pisava ali pisava za slepe (Braillova pisava). Črkovne pisave so npr. grška, iz katere sta se razvili latinična (imenovana latinica) in cirilična (cirilica), pa tudi arabska in hebrejska pisava. Latinična različica je nemška pisava gotica, v kateri je bila zapisana slovenščina v nekaterih knjigah od leta 1550 naprej, ko sta izšli Trubarjevi prvi dve. To so le nekateri nam bližnji primeri pisav in črkovnih pisav.

  Črkopis je sistem črk, ki se uporablja ali se je uporabljal v kakem jeziku, praviloma v okviru iste pisave, v slovenščini recimo latinice. Primeri črkopisov za zapisovanje slovenščine so prilagojena gajica (ki je bila prevzeta iz češkega črkopisa; v gajici se danes pišejo hrvaščina in tudi drugi jeziki, ki so se razvili iz srbohrvaščine, kadar uporabljajo latinico) in prekmurski črkopis ter nekdanji črkopisi bohoričica, dajnčica in metelčica.

  Peter Weiss (september 2017)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.