×

O izvoru priimkov »Brinovčar« in »Grubar«
 • Vprašanje:


  Zanima me

  • izvor priimka Brinovčar
  • izvor priimka Grubar


  Odgovor:

  Priimek Brinovčar je nosilo 1.1. 2017 manj kot pet oseb. Nastal je najverjetneje kot stanovniško ime iz zemljepisnega imena Brinovec, ki je po podatkih Krajevnega leksikona Dravske banovine iz l. 1937 zaselek vasi Poklek nad Blanco v o. Sevnica.

  Priimek Grubar (306 oseb, od tega 186 v jugovzhodni Sloveniji) je lahko nastal s priponskim obrazilom -ar kot stanovniško ime iz nekega zemljepisnega imena, ki je nemški prevod Grube slovenskega *Jama. Druga možnost je, da je priimek Grubar prišel z Nemškega, kjer ga večinoma pišejo Gruber, redkeje pa tudi brez preglasa kot Gruber. Ne glede na to, kjer je priimek nastal, ima isti prvotni pomen kot naša Jamnik in Rupar. Prvotno označuje naseljenca ob neki jami.

  Silvo Torkar, Marko Snoj (oktober 2017)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.