×

O priimkih »Uštar« in »Kolenc«
 • Vprašanje:

  Zanima me, kako sta nastala priimka Uštar in Kolenc?


  Odgovor:

  Priimek Uštar (100 oseb, od tega 78 v osrednjeslovenski statistični regiji) je nastal s priponskim obrazilom -ar kot stanovniško ime iz zemljepisnega imena Ušte s pomenom 'ustje'.
  Priimek Kolenc je 1.1. 2017 nosilo 1334 oseb, s čimer se uvršča na 93. mesto med priimki v Sloveniji. Izpeljan je kot stanovniško ime iz zemljepisnega imena Koleno, ki je nastalo iz občnega imena koleno v prenesenem pomenu za 'svet, kjer se ožji gorski hrbet naglo povesi' (R. Badjura, Ljudska geografija, 1953).

  Silvo Torkar (oktober 2017)