×

Izvor prekmurske besede »posolanka«
  • Vprašanje:

    Na vas se obračam s prošnjo za pojasnilo etimološkega izvora prekmurske besede posolanka (to je tipična prekmurska sladica s skuto).


    Odgovor:

    Prekmurska beseda posolánka (pravzaprav bi jo morali pisati posoljánka, saj narečje ne ločuje srednjega l od mehkega) danes označuje sladico iz kvašenega testa in skute. A sladko posolanko pečejo šele v novejšem času. Informatorka s Cankove je povedala, da je bila posolanka nekdaj nesladka, praviloma glavna jed, zlasti v času mlačve. Poimenovanje jedi je po vsej verjetnosti izpeljano iz glagola posoliti v pomenu "osoliti", podobno kot je npr. poimenovanje prekmurske jedi krhljánka "kuhana, na rezine zrezana repa" izpeljano iz krhelj. Testo posolanke je bilo namreč slano.
    Marko Snoj, Mojca Kumin Horvat (oktober 2017)