×

Izvor in pomen priimka »Zrimšek«
  • Vprašanje:

    Zanima me izvor in pomen priimka Zrimšek


    Odgovor:

    Priimek Zrimšek (268 oseb, od tega 167 v osrednjeslovenski statistični regiji) je nedvomno nastal kot stanovniško ime iz nekega nelokaliziranega zemljepisnega imena *Zrin, oblika Zrimšek pa je najverjetneje nastala iz *Zrinšek. Iz nekega drugega *Zrina je nastal še priimek Zrinski (120 oseb, od tega 67 v pomurski statistični regiji), iz Zrina na Hrvaškem pa izvira priimek hrvaške plemiške družine Zrinski.

    Silvo Torkar (oktober 2017)