×

Izvor in pomen priimka »Čonč«
  • Vprašanje:

    Zanima me izvor in pomen priimka Čonč, ki je poznan na rogaškem področju.


    Odgovor:

    Izvor in pomen priimka Čonč (77 oseb, od tega 42 v savinjski statistični regiji) sta nejasna in ju brez starejših zgodovinskih zapisov najbrž ni mogoče ugotoviti. Z njim je najverjetneje v etimološki zvezi priimek Čonžek (9 oseb, vse v isti regiji), ki je videti patronimik priimka Čonč.

    Silvo Torkar (oktober 2017)