×

Pomoč pri določanju stavčnih členov
 • Vprašanje:

  Brez ravnila mu nisem znal pomagati

  Je brez ravnila rodilnik ali prislovno določilo načina?


  Odgovor:

  Pri slovničnem opisu stavčnih zgradb je potrebno za določitev stavčnega člena upoštevati štiri merila: pomen, vprašalnico, obliko in položaj v stavčni zgradbi (Slovenska slovnica 2004: 606).

  Na osnovi teh meril lahko ugotovimo, da je v povedi Brez ravnila mu nisem znal pomagati krepko natisnjeni stavčni člen prislovno določilo načina (Slovenska slovnica 2004: 622–623), saj:

  1. pomensko podaja lastnost dejanja,
  2. po njem se vprašamo s kako,
  3. je samostalnik v rodilniku,
  4. v stavčni zgradbi ima primičen položaj.

  V navedeni povedi je torej predložna zveza brez ravnila v funkciji prislovnega določila, ki je oblikoslovno izraženo kot predložna zveza: predlog (ob) + samostalnik v rodilniku (ravnila).

  Aleksandra Bizjak Končar (oktober 2017)


Prijavite se za odgovor