×

Merimo »krvni pritisk« ali »pritiske« trikrat na dan?
 • Vprašanje:

  Če pri istem bolniku merimo krvni pritisk trikrat na dan ... Ali bomo rekli, da smo merili pritisk trikrat na dan, ali da smo merili pritiske trikrat na dan? Katera trditev je pravilna in zakaj?


  Odgovor:

  Stalna besedna zveza je meriti krvni pritisk, ki ga lahko merimo enkrat, dvakrat, trikrat ... večkrat na dan. Sicer bi merili več vrst pritiskov (oz. krvnega pritiska) naenkrat. Množina je torej mogoča samo v pomenu 'več vrst krvnega pritiska' oz. 'na različnih mestih' oz. 'pritiske več pacientov', na kar kažeta tudi primera iz korpusa Gigafida:

  Pomen 1
  Pred preiskavo bomo preverili krvne tlake, ki jih bo med posegom v sosednji sobi spremljala tudi sestra. Brez izjemne računalniške podpore bi takšen poseg bil skoraj nemogoč. Na velikih ekranih v operacijski sobi ter v sosednjem prostoru, kjer bo sestra skrbela za nadzorovanje drugih funkcij pacienta, boste lahko videli, kako bom kateter vstavila skozi dimlje do srca ter naredila posnetek stanja ožilja.

  Pomen 2
  Rezultati so pokazali, da imajo v skupini mladih, ki so imeli motnje s spanjem (četrtina preiskovancev), višje krvne tlake, kot pa so bili izmerjeni pri preiskovancih, ki so spali kontinuirano vsaj 6 ur in pol.

  Nataša Gliha Komac, Tina Lengar Verovnik (oktober 2017)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.