×

Izvor in pomen priimka »Podgoršič«
 • Vprašanje:

  Zanima me izvor in pomen priimka Podgoršič.


  Odgovor:

  Priimek Podgoršič, ki je v Sloveniji zelo redek, drugje ga pa sploh ni, je izvorno po vsej verjetnosti patronimik priimka Podgorec in torej prvotno označuje sina nekega Podgorca, prvotni nosilec slednjega pa je bil tako poimenovan, ker je imel domovanje ali posest pod neko goro – podobno kot še priimki Podgoršek, Podgoršak, Podgorščak in Podgorski. Iz priimka Podgorec je najprej nastal patronimik *Podgorčič (katerega ustreznik se najde v hrvaškem priimku Podgorčić), iz tega pa je po disimliaciji nastal naš današnji Podgoršič, kakor je po enaki disimilaciji nastal priimek Šušteršič iz Šušterčič ali Pungršič iz Pungr(a)čič.
  Opisana imenotvorna razlaga velja, če je priimek, ki ga ni najti v nobenem vsaj malo starejšem viru, dejansko nastal po naravni poti in torej ni posledica novodobnega preimenovanja ali kake uradniške napake, kot bi bila npr., da bi priimek Podgoršek v predgajičnem času kak slabo pismen uradnik zapisal tako, da bi ga neki drugi (ali isti), prav tako slabo pismen uradnik, lahko prebral kot Podgoršič in ga v gajici tako tudi zapisal.

  Marko Snoj, Silvo Torkar (oktober 2017)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.