×

Pridevniško rabljena kratica s pripono anti-
 • Vprašanje:

  Sprašujem se o pravilnem zapisu besedne zveze "anti-HER2 zdravila". Kontekst je takšen: rak dojke je HER2-pozitiven, če so prekomerno izraženi receptorji, ki se imenujejo HER2. Večina bolnic s HER2-pozitivnim tumorjem prejme torej zdravila, ki zavirajo te receptorje, za katera pa ne vem, kako naj jih 'oblikujem'. Anti-HER2-zdravila? Zdravila anti-HER2 menda ne gre, ker to ni njihovo ime, ampak opis. Mi lahko svetujete?


  Odgovor:

  Slovenski medicinski slovar vsebuje okoli 15 iztočnic, ki imajo v prvem delu prevzeto predpono anti, sledi pa ji ali simbol ali kratica (in še kakšen del tvorjenke), npr. anti-A, anti-LKM, anti-SLA/LP. Predpone v tvorjenkah sicer pišemo nestično s podstavo (ne glede na to, ali so prevzete ali domače), vendar je v takih primerih uporaba vezaja smiselna, saj kaže na to, da gre za eno samo besedo (podobno kot pri zapisu izpeljank s številčno prvo sestavino, npr. 15-leten = petnajstleten).

  Vendar pa vas bolj zanima, kako zapisovati taka poimenovalna sredstva v zvezi besed. Slovenski medicinski slovar jim pripisuje dve vrsti oblikoslovnih oznak: bodisi neskl., pril. (nesklonljivo, prilastek) ali pa krajš. (krajšava, kratica). Iz zgledov rabe je mogoče razbrati težnjo po postavljanju v vlogo desnega neujemalnega prilastka (npr. protitelo anti-K, zdravljenje anti-VEGF), kar je skladno s tradicionalnim utemeljevanjem, da je to nezaznamovana skladenjska pozicija vseh nesklonljivih prilastkov.

  Če se kratice in simboli pojavijo levo od odnosnice, so lahko po trenutno veljavnem pravopisu le del tvorjenke in morajo biti z drugim delom tvorjenke povezani z vezajem. Pri prenovi pravopisnih pravil, ki pravkar poteka v okviru Pravopisne komisije pri SAZU in ZRC SAZU, pa pri kraticah in simbolih predlagamo opustitev tovrstnega vezaja , saj ti tudi levo od odnosnice opravljajo prilastkovno vlogo, nekatere kratice so pridevniške celo po podstavi (npr. UV = ultravijoličen).

  V kako nerodne zapise nas lahko prisili vztrajanje pri zapisovanju vmesenega vezaja, kaže vaš primer, saj bi morali ob upoštevanju trenutnega pravopisnega pravila pisati dva vezaja (anti-HER2-zdravila namesto anti-HER2 zdravila). Da so se tega zavedali tudi avtorji Slovenskega medicinskega slovarja, kaže primer pri geslu anti-TNF-alfa, kjer najdemo enega redkih primerov umestitve nesklonljivega prilastka s črkovnimi sestavinami pred odnosnico: anti-TNF-alfa zdravila.

  Iz vseh do sedaj navedenih zgledov lahko razberete, da umestitev levo ali desno od odnosnice nima vsebinskih posledic (enkrat opis, drugič ime, kot navajate sami), pomembno pa je, da po premisleku -- in skladno z morebitno že obstoječo zapisovalno prakso -- izberete eno od zaporedij in ga dosledno uporabljate.

  Tina Lengar Verovnik (oktober 2017)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.