×

Kako je bolje: »spraviti/vreči s« ali »iz tira«?
 • Vprašanje:

  Je prav vreči oziroma spraviti iz ali s tira?


  Odgovor:

  V SSKJ-ju je pri samostalniku tir v frazeološkem gnezdu navedena zveza s predlogom iz: ta misel ga meče iz tira 'ga vznemirja, razburja'. SP 2001 ima le zgled Življenje se vrača v normalni tir |postaja mirno|, kar prav tako implicira, da ga je prej nekaj vrglo iz tira. Oba priročnika navajata tudi sorodni glagol iztiriti, ki je v drugem pomenu opredeljen kot 'povzročiti, da kdo ni več sposoben navadno, normalno reagirati, živeti'.

  Za razliko od teh slovarskih priročnikov pa Kebrov Frazeološki slovar med frazemi s sestavino tir navaja frazem spraviti oz. spravljati koga s tira. Njegov izvor opredeljuje tako:

  Frazem spraviti koga s tira temelji na prenesenem pomenu sestavine tir: ekspr., s predlogom ‘ustaljen način življenja, delovanja’. Enak pomen ima tudi istokorenska sestavina tirnica, in sicer navadno v množini, npr. življenje se vrača v stare tirnice; kaj teče po starih tirnicah.

  Ravno dejstvo, da obstajajo tudi (frazeološke zveze) s predlogoma po in na (poleg zgoraj navedenega teči po starih tirnicah še postaviti koga na stranski tir ipd.), ki imata par v predlogu s (npr. promet je s tirov prešel na ceste), je verjetno eden od razlogov za nastanek dvojnične rabe. Drugi razlog pa bi lahko bil govorno "obrušenje" predloga iz v s -- podoben proces, kot ga poznamo pri nastanku glagolskih parov tipa izposoditi > sposoditi.

  Pregled gradiva korpusa Gigafida kaže, da je v pisni rabi pogostejša zveza (metati, vreči, spraviti ipd.) iz tira, za katero je dobrih 3300 zgledov, medtem ko je za zvezo (metati, vreči, spraviti ipd.) s tira dobrih 900 zgledov , vendar jih je tu za razliko od prve zveze nekaj tudi dobesednih, npr. odhod z vlakom ob 6.25 s tira 7. Razporeditev po posameznih tipih besedil (časopisi, revije, internet, leposlovje itd.) je pri obeh zvezah enaka, torej razen o večji pogostnosti prve ne moremo govoriti tudi o morebitni vezanosti ene ali druge na posamezne pisne diskurze. Možno pa je, da je zveza s tira zaradi že omenjenega prehoda iz > s pogostejša v govorni rabi, vendar je edini govorni korpu za slovenščino (GOS) premajhen za take preverbe (vsega skupaj so v njem le trije zadetki za obe zvezi).

  Tina Lengar Verovnik (oktober 2017)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.