×

Izvor priimka »Pečnik«
  • Vprašanje:

    Zanima me izvor priimka Pečnik.


    Odgovor:

    Priimek Pečnik je prvotno označeval prebivalca na ali ob neki pečini. Veliki skali so namreč včasih rekli tudi peč. Isto besedo so uporabljali tudi za poimenovanje skalnate votline, jame, zato bi bilo priimek mogoče razumeti tudi v pomenu "kdor živi ob neki skalnati votlini". Pomen "velika skala" se pri besedi peč razen v starejšem jeziku ohranja še v mnogih naših krajevnih imenih, npr. Mirna Peč, Sovinja Peč, Podpeč, narečna oblika njene manjšalnice pečca pa v koroškem gorskem imenu Peca. Prvotni Pečnik je imel torej svoje domovanje ali posest na ali ob neki pečini (manj verjetno votlini, jami), kakor je bil npr. npr. prvotni Brdnik prebivalec na nekem brdu, Jezernik ob nekem jezeru, Mrzdovnik v nekem mrzlem dolu ali Hostnik ob ali v neki hosti, tj. gozdu.

    Marko Snoj (oktober 2017)