×

Zlogovanje in deljenje besed »ura«, »Eva« ...
 • Vprašanje:

  Zanima me, kako pravilno zlogujemo besedo ura, Ana, Eva ... So to enozložne ali dvozložne besede? S ploskanjem so otroci v prvem razredu za omenjene besede zaploskali dvakrat in tudi učiteljice so do sedaj poučevale, da so omenjene besede opredelili kot dvozložne. Pri tem pa se nam je začelo pojavljati vprašanje, ali je to pravilno, glede na to, da, ko besede delimo teh besed ne moremo deliti (u-ra, ur-a).


  Odgovor:

  Za zlog v slovenščini zadošča en sam samoglasnik, ki je kot nosilec zloga in njegovo središče sicer največkrat obdan še s soglasniki, a ne nujno. Temu pritrjuje tudi opredelitev pojma zlog v SSKJ-ju:

  zlog izgovorna enota iz zlogotvornega glasu ali iz zlogotvornega glasu in enega ali več soglasnikov, ki tvori besedo ali del besede

  Vse navedene besede so torej dvozložne in jih zlogujemo, kot ste napisali: u-ra, A-na, E-va. Res pa je, da pravopis v členu 612 glede pisnega deljenja besed pravi, da "[p]o ene črke navadno ne puščamo na koncu vrstice in je nikoli ne prenašamo v naslednjo".

  Tina Lengar Verovnik (oktober 2017)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.