×

Kaj je ustrezneje: »bivanjska kvaliteta« ali »kvaliteta bivanja«?
 • Vprašanje:


  Prosim za vaše mnenje glede pravilnosti zapisa "bivanjska kvaliteta", ki je uporabljen v besedilu "politično in kulturno središče Vipavske doline z visoko bivanjsko kvaliteto v mestu in na podeželju". V SSKJ take besedne zveze namreč nisem našla in zato sklepam, da je pravilno zapisati "kvaliteta bivanja".


  Odgovor:

  Čeprav besedne zveze bivanjska kvaliteta ni v SSKJ ali drugih slovarjih, je pridevnik bivanjski živ, in sicer tako v pomenu 1. 'nanašajoč se na bivanje na nekam kraju, v stanovanju ...' kot tudi v pomenu 2. 'nanašajoč se na obstoj, eksistenco nasploh'.

  Zdi se, da je besedna zveza s pridevnikom bivanjski (bivanjska kvaliteta) bolj abstraktna kot zveza kvaliteta bivanja, saj bi lahko govorili o bivanjski kvaliteti kot nasprotju bivanjske stiske, kot jo doživlja npr. pesnik, sodobni človek ipd. Če pa je v zvezi bivanje samostalnik, se zveze, ki ga opisujejo navadno nanašajo na okoliščine bivanja, na stroške bivanja, na kulturo bivanja ipd.

  Če torej želite omeniti, da je kulturno središče Vipavske doline vsesplošno ugodno za posameznika, uporabite zvezo bivanjska kvaliteta, če pa želite poudariti zgolj ugodnosti, povezane z nastanitvijo posameznika, izberite zvezo kakovost bivanja.

  Helena Dobrovoljc (oktober 2017)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.