×

Kako se pravilno sklanja »mol« (lat. Merlangius merlangus)?
 • Vprašanje:

  Zanima me, ali je v tožilniku pravilna oblika mol ali mola (npr. največji dovoljeni ulov za mol/mola). Čeprav se mola sliši nenavadno, se mi zdi pravilno. Gre tu morda za problem živosti in neživosti:

  • (živi) mol – riba (torej kot konj – konja, mol – mola) in
  • (neživi) mol – diatonična lestvica (kot stol – stol, mol – mol)?

  Nekaj virov, v katerih je v tožilniku uporabljena oblika mola:
  zbiranje podatkov za mola
  (gre) morda za mola
  ocena stanja za mola


  Odgovor:

  Poimenovanja rib imajo v slovenščini praviloma podspol živosti: vidim sulca, klena, osliča, brancina, ciplja, torej tudi mola. Vrsta tonalitete pa seveda nima tega podspola, zato se tožilnik te enakopisnice piše mol, npr. prehajati iz dura v mol. Obe enakopisnici pa se razlikujeta v izgovoru. Medtem ko ima poimenovanje ribe v imenovalniku kratki naglas mòl, v dvo- ali večzložnih oblikah pa je korenski samoglasnik dolg in širok, npr. v rodilniku in tožilniku môla, ima poimenovanje tonalitete v korenu stalni ozki dolgi ó: imenovalnik mól, rodilnik móla itd.

  Marko Snoj (oktober 2017)


Prijavite se za odgovor