×

Ex-tempore, ex tempore, extempore ali ekstempore?
 • Vprašanje:

  Kako je pravilno: ex-tempore, ex tempore, extempore ali ekstempore? Vem, kaj pravi pravopis, ampak raba je pa vse prej kot enotna.


  Odgovor:

  Čeprav latinske izraze v slovenščini radi puščamo zapisane citatno, še zlasti, če jih uporabljamo v ozkih strokovnih ali izobraženskih krogih (par excellence, ex offo, ex abrupto), se tisti, pogosteje rabljeni, pisno razmeroma hitro podomačijo, npr.: exlibris > ekslibris, express > ekspres.

  V slovenščini je izraz ex tempore pisno podomačen že v slovarskem delu Slovenskega pravopisa 2001:

  • ekstémpore -a m, mn. izobr. ekstémpora -or s (ẹ̑) um. |improvizacija|
   Slovenski pravopis, www.fran.si

  Izraz je, kot navaja slovar, najpogosteje rabljen na področju umetnosti, in sicer kot poimenovanje srečanja umetnikov (slikarjev, kiparjev, fotografov), npr. Vsako leto pripravijo likovni ekstempore, slikarji pa dela podarijo društvu.

  Najbolj znan ekstempore v našem okolju je piranski ekstempore, ki ga organizatorji opredeljujejo kot likovno srečanje, na katerem umetniki v točno odmerjenem času ustvarjajo dela na izbrano temo.

  • Tudi v gledališkem okolju uporabljajo izraz ekstempore že podomačeno, o čemer priča gledališki slovar, in sicer v pomenu ‘improvizirani vložek’:
   ekstémpore -a m (lat. ex tempore takoj, brez priprave) 
   improvizirani, navadno govorni vložek, s katerim igralec namigne na aktualen dogodek, osebo
   PRIM.: búrla, gêg, lazzo
   ang.:  extemporization,  ad-lib
   nem.:  Extempore n
   ita.:  improvvisazione f.
   fr.:  lazzi m,  improvisation f

  V anglosaškem okolju izraz uporabljajo tudi pravniki kot odločitev sodnika »v trenutku«.

  Na portalu Fran najdemo izraz tudi v citatnem zapisu v Farmacevtskem terminološkem slovarju kot ex tempore pripravek (= magistralni pripravek), tj. zdravilo, ki se izdela v lekarni po zdravniškem receptu za določenega pacienta.

  Ker iz vprašanja ni razvidno, v katerem kontekstu uporabljate besedo ekstempore, predlagam, da upoštevate pravopisno določilo.

  Helena Dobrovoljc (oktober 2017)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.