×

Sklanjanje priimka »Keček«
 • Vprašanje:

  Zanima me, kako bi pravilno sklanjali priimek Keček. Npr.: Prosimo obrnite se na gospoda Kečka ali na gospoda Kečeka


  Odgovor:

  Imena s priponskim obrazilom -ek so po pravilih Slovenskega pravopisa 2001 (člen 719 in dalje) podvržena zakonitostim izgubljanja t. i. neobstojnega, npr. Bloudek, Bloudka. Tako pregibanje je pri imenih uveljavljeno, nezaznamovano in se v knjižnem jeziku pojavlja tudi pri imenih s tistih narečnih področij, kjer je zaradi odsotnosti polglasniškega izgovora v govoru samoglasnik ohranjen [slómšek slómšeka] in Slomšek, Slomška.

  Slovarska baza Slovenskega pravopisa 2001 ponuja večinoma gradivo, kjer je pri osebnih imenih izgubljanje polglasnika načeloma vedno uresničeno, npr. Maček, Mačka; Ocepek, Ocepka; Pavček, Pavčka; Petek, Petka. V rabi se vedno znova pojavljajo priimki, kjer se srečujemo s to dilemo, npr.: Lorbek, Lorbka.

  Izjemo predstavljajo tisti primeri, kjer je zaradi težje izgovorljivega soglasniškega sklopa na koncu podstave [kódzbek *kódzbka], zato: Kocbek, Kocbeka. SP 2001 o tem problemu v členu 720 ob primeru Luštrek Luštreka.

  V skladu z zgoraj povedanim je pregibanje imena Keček po vzorcu Keček, Kečka nevtralno, saj izguba priponskega polglasnika ne vpliva na izgovorljivost nastalega sklopa [-čka].

  Helena Dobrovoljc (november 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.