×

Resničnostni šov ali resničnostna oddaja?
 • Vprašanje:

  Zanima me, če je pravilno poimenovanje televizijskega žanra resničnostni šov. Dandanes je veliko tovrstnih oddaj po televiziji, toda vse navajajo kot resničnostni šov, in ne oddaja. Je torej uporaba besede šov pravilna ali nepravilna in zakaj?


  Odgovor:

  Na vprašanje o ustreznost poimenovanja televizijskega žanra vam v tej jezikovni svetovalnici žal ne moremo odgovoriti. Lahko pa vam pojasnimo, kako na to poimenovanje gledamo jezikoslovci.

  Samostalnik šov je prevzeta beseda, ki jo v slovenščini poznamo že dlje časa, kar potrjuje dejstvo, da je bila (sicer kot dvojnica k show) uvrščena tudi v Slovar slovenskega knjižnega jezika (1970). Zato se je novejša zveza resničnostni šov, kot prevod angleškega reality show, v slovenščini hitro uveljavila in šele v zadnjem času tekmuje z zvezo resničnostna oddaja.

  Z razvojem novih medijskih tehnologij način prikaza življenja ljudi (znanih in/ali neznanih) v navidezno resničnih okoliščinah, kakor bi pomensko opredelili zvezo resničnostni šov, ni zamejen samo na televizijo, ampak je resničnostni šov lahko element filmske, gledališke, dokumentarne produkcije, zato poimenovanje resničnostni šov ni v vseh kontekstih zamenljiv z zvezo resničnostna oddaja. Z drugimi besedami: zveza resničnostna oddaja ne zaobseže vseh oblik pojavljanja tega, v zadnjem desetletju priljubljenega kulturnega fenomena.

  Aleksandra Bizjak Končar, Helena Dobrovoljc (maj 2013)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.