×

Izvor priimka »Slabe«
  • Vprašanje:

    Izvor priimka Slabe


    Odgovor:

    Priimek Slabe (386 oseb, od tega 231 v osrednjeslovenski, 106 v gorenjski statistični regiji) je nastal kot patronimik iz vzdevka Slab, ki je označeval slabotnega, nebogljenega otroka ali morda pravkar odraslo osebo.

    Silvo Torkar (oktober 2017)