×

Škofjeloški pasijon ohranjati »živ« ali »živega«
 • Vprašanje:

  Kako je prav in zakaj:
  Škofjeloški pasijon ohranjati živ
  ali
  Škofjeloški pasijon ohranjati živega?


  Odgovor:

  Za slovenščino je pri rabi pridevnikov kot prilastkov v moškem spolu značilen t. i. navezovalni tožilnik, kar pomeni, da je tudi pri samostalnikih, ki označujejo neživo, ob njihovem izpustu tožilniška oblika pridevnika enaka rodilniški, npr. Kakšen kruh želite, belega ali črnega [tj. beli ali črni kruh]? To velja vedno, kadar je samostalniško jedro pridevniške zveze v enem, pridevnik z izpuščenim jedrom pa v drugem stavku ali pristavku, lahko iste povedi – kot v zgornjem primeru. Primer s stavkoma z ločenim jedrom in pridevnikom v dveh povedih bi bil npr. Sprašujete me o kruhu. Dajte mi črnega.

  Pri primeru, ki ga navajate, sta samostalnik in pridevnik v istem stavku, udeleženca istega dejanja, zato ne gre za navezovalni tožilnik pridevnika kot prilastka ob izpuščenem jedru – v tožilniku je kot predmet samostalnik (Škofjeloški pasijon), ki ni izpuščen, pridevnik pa se kot glagolsko dopolnilo z njim neposredno ujema. Pravilno je torej: Škofjeloški pasijon [tožilnik] ohraniti/ohranjati [dejanje] živ [tožilnik].
  Drugače bi bilo, če bi bila samostalnik kot jedro in pridevnik v dveh stavkih (v isti povedi ali različnih povedih), npr. Govorili smo o Škofjeloškem pasijonu, kako ga [pasijon – izpuščeno jedro] ohranjamo živega.

  Še nekaj primerov iz besedilnega korpusa Gigafida, najprej samostalnik in pridevnik skupaj ob istem dejanju, nato pridevnik v navezovalni obliki v drugem stavku ob drugem dejanju:

  ne N) Treba se je nenehno truditi in ohranjati odnos živ, iskren, sproščen, zaupanja vreden, Isto ekipo spet povabimo na pogovor in takrat udeleženci ponudijo svojo razrešitev. Tudi tako je mogoče sistem ohranjati živ.

  N) Prepričani so, da bi z uresničitvijo sanj izgubili tisti ideal, ki so ga ohranjali živega v svojem umu, Bolj kot moje zunanje življenje je zanimiv moj notranji svet. Živega ga ohranjam tako, da kar naprej razmišljam o svojem odnosu do sveta.

  Domen Krvina (oktober 2017)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.