×

Dvojni narekovaj (narekovaj spodaj – zgoraj)
 • Vprašanje:

  Zanima me, ali obstaja pravilo o tem, kako morata biti pravilno obrnjena in postavljena narekovaja („‟), poimenovana dvojni spodaj-zgoraj, ali so možne poljubne variante. V SP v poglavju o narekovaju (paragraf 463) je zapisan naslednji primer: „Kaj veš o tatvini pri sosedu?” V različnih besedilih pa je možno zaslediti različne variante zapisa tega dvojnega narekovaja, npr. „Kako si?‟ ali ‟Kako si?”


  Odgovor:

  Največ tehtnega je o narekovajih v slovenščini objavila Klementina Možina v knjigi Mikrotipografija (2009, str. 46 in naprej). V slovenskih besedilih in v urejevalnikih besedil se večinoma celo privzeto pojavljajo tile levo-desni pari:

  • dvojni srednji (z navznoter obrnjenima konicama): »xxx« (narekovaja s šestnajstiškima kodama 00BB in 00AB)
  • dvojni spodnje-zgornji (v obliki 99–66): „xxx“ (kodi 201E in 201C)
  • enojni srednji (z navznoter obrnjenima konicama): ›xxx‹ (za narekovaje v narekovajih, s kodama 203A in 2039)
  • enojni spodnje-zgornji (v obliki 9–6): ‚xxx‘ (za narekovaje v narekovajih, lahko tudi v dvojnih srednjih, s kodama 201A in 2018)
  • zgornja narekovaja (v obliki 6–9): ‘xxx’ (v jezikoslovju tako imenovana pomenska narekovaja, s kodama 2018 in 2019)

  Oblikovno spada sem

  • opuščaj (v obliki 9, kot vejica, le da opuščaj stoji zgoraj): ’ (s kodo 2019)

  Potem ko se odločimo ali za srednje ali za spodnje-zgornje narekovaje, pri odločitvi vztrajamo do konca besedila.

  Na računalniški tipkovnici sta dosegljiva nadomestka, ki pa ju v resno oblikovanih besedilih ne uporabljamo (v poštev prideta recimo na mobilnih telefonih ali v teletekstu), ker sta v primerjavi z narekovajema, ki ju nadomeščata, nekaj takega kot poševnica, rabljena v vlogi okroglih oklepajev:

  • zgornji resični narekovaj (narekovaj v obliki dveh resic): "xxx" (s kodo 0022, na tipki 2) – namesto njiju pišemo dvojne srednje ali spodnje-zgornje narekovaje
  • resica: x' (s kodo 0027, na tipki z vprašajem) – namesto nje pišemo ali opuščaj ali enojna zgornja pomenska narekovaja v obliki 6–9, če bi dve resici nastopili v tej vlogi

  Pri pisanju z roko za dvojni narekovaj praviloma pišemo po dve spodnje-zgornji (ali dvakrat dve zgornji) pokončni črtici in namesto enojnih spodnje-zgornjih ali opuščaja navadne pokončne črtice.

  Računalniških programov ni težko prilagoditi za pisanje narekovajev na druge načine, ki pa niso nujno primerni za slovenska besedila. Angleščina ima svoja pravila, ki jih upoštevamo v angleških besedilih, spet francoščina svoja, in tako kot v teh dveh jezikih ne pišemo narekovajev po slovensko, jih tudi v slovenščini naj ne bi po angleško, francosko in podobno.

  Ustrezne znake lahko npr. v programu Word dobite na več načinov: (1) v izbiri znaka (Vstavljanje > Simbol) v ustrezno okence vpišete štirimestno številsko-črkovno kodo, (2) znak si lahko shranite kot bližnjico na tipkovnici (npr. Ctrl+1 za levi srednji dvojni narekovaj in Ctrl+2 za desni srednji dvojni narekovaj), (3) lahko pa štirimestno šestnajstiško kodo zapišete v besedilo, torej na zaslon, in takoj nato pritisnete kombinacijo Alt+X, tako da pri pritisnjeni tipki Alt pritisnete še tipko X: iz ustrezne kombinacije znakov bo nastal kateri od narekovajev. (In obratno: številsko kodo katerega koli znaka lahko v programu Word dobite tako, da znak označite in pritisnete kombinacijo Alt+X.)

  Peter Weiss (oktober 2017)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.