×

Razlika med pridevnikoma »mali« in »majhen«
  • Vprašanje:

    Zanima me, kakšna je razlika med pridevnikoma mali in majhen? Kakšna je njuna najustreznejša raba? Kakšna pravila veljajo za njuno uporabo?


    Odgovor:

    Pridevnik mali je vrstni, majhen pa kakovostni. To pomeni, da se po prvem vprašamo z vprašalnico »kateri?« ali »katere vrste?«, po drugem pa s »kakšen?«. Mali delničar je vrsta delničarja, ki ima malo delnic, seveda pa je ta delničar lahko tako ali drugače velik, mali nogomet je različica nogometa, male živali so sicer manjše od npr. govedi, pa vendar večje od mnogih drugih živali, npr. polžev. Protipomenka od mali je véliki, protipomenka od majhen pa vêlik. Mala črka je vrsta črk, ki je oblikovno drugačna od vélike, niso pa vse male črke tudi manjše od velikih. Male tiskane črke b, d, f, l, k in še kaka so npr. prav toliko velike kot véliki tiskani A, B, C itd.

    Marko Snoj (maj 2013)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.