×

Izvor priimka »Pal«
  • Vprašanje:

    Zanima me izvor priimka Pal.


    Odgovor:

    Priimek Pal je 1. 1. 2017 v RS nosilo 191 oseb, od tega 88 v pomurski in 64 v podravski statistični regiji. Nastal je s konverzijo iz krstnega imena Pal, ki je madžarska oblika krstnega imena Pavel (lat. Paulus).

    Helena Dobrovoljc (oktober 2017)