×

Kako zapisati »deadline«?
 • Vprašanje:

  Zanima me, ali lahko poslovenimo besedo deadline v dedlajn. Če ne, kako jo sklanjamo.


  Odgovor:

  Kot kaže opis samostalnika deadline na portalu Fran, ki poslovenjene oblike (še) ne zaznava, in stanje v gradivu, se v poslovenjeni obliki, ki odraža izgovor [dêdlajn], pojavlja zelo redko – večinoma v spletnih besedilih (neknjižnega) pogovornega jezika, npr.:

  Spijem velike količine kave, spet skiciram – naredim vse, samo da se kaj premakne in seveda konča do deadlajna, Hočejo presežke. Za manj denarja. V bistvu skoraj zastonj, ker sicer bodo našli nekoga drugega in mu določili deadlajne, ki jih bo nemogoče doseči.

  Ob iskanju zaradi prekrivnosti mnogih sklonskih oblik naletimo tudi na zadetke v drugih slovanskih jezikih (npr. v poljščini, češčini, hrvaščini), pri čemer glede stilne zaznamovanosti in tipa besedil velja podobno kot za slovenščino. Proces prilagajanja zapisa izgovoru torej do neke mere poteka, vendar v konkretnem primeru še ni dovolj ustaljen, da bi prešel tudi v knjižni jezik.

  Glede sklanjanja velja enako ob poslovenjenem ali neposlovenjenem zapisu – po prvi moški sklanjatvi, s tem da pri neposlovenjenem zapisu imenovalniški e zaradi neizgovarjanja v odvisnih sklonih odpade, torej: deadline, deadlina, deadlinu itd. Po pravilu v členu 772 iz Slovenskega pravopisa se končni nemi e izpušča, če »odloča o izgovoru pred njim stoječih črk za glasove č ž š dž in s (pisanega s c)*, sicer ne.
  Tudi o tem se je mogoče poučiti na slovarskem portalu Fran, natančneje v Slovarju novejšega besedja (deadline).

  Domen Krvina (oktober 2017)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.