×

Izvor priimka »Toplikar«
  • Vprašanje:

    Zanima me, kako bi razložili izvor priimka Toplikar? Na Vipavskem ga najdemo precej dosledno zapisovanega z začetkom TOP. Torej ni mešanja z morebiti Dobleharjem. V krstnih knjigah ga najdemo v Črničah tudi okoli leta 1700 z zapisi Topplicher. Potomci se danes podpisujejo kot Toplikar. V goriškem urbarju 1507 pa je s tem priimkom samo omemba enega človeka v kraju Lokavec: Juri Toplacher.


    Odgovor:

    Priimek Toplikar (36 oseb) je nastal s konverzijo iz stanovniškega imena Toplechar oz. Topplacher, ki označuje prebivalce vasi Topolc pri Ilirski Bistrici v Brkinih. Vas so v nemščini zapisovali Topplach, kar kaže na to, da se je vas v slovenščini prvotno imenovala *Topoljane, njeni prebivalci pa *Topolci.

    Silvo Torkar (november 2017)