×

Slovenska izgovarjava prevzetih besed na črko g: Gmail, GPS, GSM ...
  • Vprašanje:

    Kako se pravilno slovensko izgovori: g-mail ali đi-mail?


    Odgovor:

    Prevladuje izgovor po črki, torej kot g. Pri podobni izgovorni dilemi za GSM/gsm so se sestavljavci Slovarja novejšega besedja (in pred njim SP 2001) odločili zgolj za izgovor z g-jem, čeprav (je) tam dvojnični izgovor zagotovo obstaja(l).

    Metod Čepar, Tina Lengar Verovnik (oktober 2017)


Prijavite se za odgovor