×

Nestični vezaj namesto pomišljaja
 • Vprašanje:

  Koliko je še aktualna raba nestičnega vezaja namesto pomišljaja pri pisanju s strojem, računalnikom ipd. (gl. člen 380 v SP)?


  Odgovor:

  V členu 380 pravopisnih pravil je res zapisano:
  Navadni pomišljaj (pri pisanju s strojem, tiskalnikom ipd. se namesto njega lahko uporablja nestični vezaj, tj. s presledkom na obeh straneh)

  Vendar se je ob dlje časa trajajoči rabi danes uveljavilo, da namesto pomišljaja (–, če ga ne najdemo na tipkovnici ali ga nimamo možnosti vstaviti kot dolgo črtico z bližnjicami "Crtl + minus na numeričnem delu tipkovnice" v sistemu Windows ali "Alt + Shift + 7" v sistemu Mac OS) zapišemo dva vezaja (--).

  Helena Dobrovoljc (november 2017)