×

Velika začetnica pri imenu šole in občine
 • Vprašanje:

  Lepo prosim za pojasnilo, katere besede v dveh navedenih delih stavkov, se pišejo z veliko začetnico:

  • JAVNI ZAVOD OSNOVNA ŠOLA BRATOV POLANČIČEV V MESTNI OBČINI MARIBOR
  • JAVNI ZAVOD OSNOVNA ŠOLA BORCEV ZA SEVERNO MEJO V MESTNI OBČINI MARIBOR


  Odgovor:

  Z veliko začetnico v stvarnih lastnih imenih pišemo prvo sestavino in vse tiste sestavine, ki so same po sebi že lastno ime:

  JAVNI ZAVOD OSNOVNA ŠOLA BRATOV POLANČIČEV V MESTNI OBČINI MARIBOR -->

  javni zavod Osnovna šola bratov Polančičev v Mestni občini Maribor

  Zakaj?
  V imenu šole je lastno ime priimek Polančič.
  V imenu upravne enote je lastno ime naselbina/kraj Maribor.
  Poimenovanje javni zavod kaže na vrsto zavoda in ni del imena šole.

  JAVNI ZAVOD OSNOVNA ŠOLA BORCEV ZA SEVERNO MEJO V MESTNI OBČINI MARIBOR -->

  javni zavod Osnovna šola borcev za severno mejo v Mestni občini Maribor

  Zakaj?
  V imenu šole ni lastnih imen.

  Helena Dobrovoljc (november 2017)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.