×

Guava ali gvajava
 • Vprašanje:

  Zanima me, katero poimenovanje je primernejše za drevo Psidium guajava in njegov sadež, saj se uporabljata dve poimenovanji, in sicer guava in gvajava.


  Odgovor:

  Najbolj razširjeni viri (Wikipedija, različne enciklopedije drevesnih vrst …), ki govorijo o rastlinskih vrstah, nam povejo, da v slovenščini za rastlinsko vrsto Psidium guajava iz družine mirtovk, ki naj bi jo opisal že Carl Linné, pogosto uporabljamo dve imeni – gvajava (guajava) in gvava (guava).

  Pri odgovoru smo se oprli na razlago profesorja genetike, žlahtnjenja rastlin in botanike kultiviranih rastlin, dr. Antona Ivančiča s Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru, ki navadno uporablja izraz gvajava:

  Rod Psidium obsega več užitnih in tudi neužitnih vrst. Poimenovanja v deželah, kjer omenjeni rod ni avtohton, običajno sestojijo iz dveh besed: ena od njih je gvajava ali gvava (naziv za rod), druga pa se nanaša na vrsto oz. species (npr. Psidium guneense  se v fr. imenuje gouyave acide ali pa gouyave du Brésil, v angl. Brasilian guava, Guinea guava, wild guava; nem.  Stachelbeerguave). V večini svetovnih jezikov (razen ruščini) uporabljajo le eno od verzij (gvajava ali gvava). Več koristnih informacij o poimenovanjih je mogoče najti na povezavi: http://www.plantnames.unimelb.edu.au/Sorting/Psidium.html

  A. Ivančič opozarja tudi, da v slovenščini za sadež, ki ga prodajajo v supermarketih, včasih uporabimo ob samostalniku tudi pridevnika: bela gvajava ali rdeča gvajava (glede na barvo mesnatega dela). Sistematika gvajav (gvav) ni preprosta. Včasih dodajajo dvodelnemu latinskemu jeziku še pommifera ali pyrifera (odvisno od tega, ali ima plod jabolčno ali hruškasto obliko). Čehi gvajavi morda zato rečejo kvajáva hrušková.

  Katero besedo torej uporabiti?
  Pomembno je, da poimenovanji gvava in gvajava označujeta isto rastlino.
  Poimenovanje gvajava izhaja iz latinščine (latinsko Psidium guajava) in je bilo tudi prvo razširjeno, zato je tudi pogosteje rabljeno. Poslovenjena različica gvava (iz angleške guava) se je pojavila verjetno kasneje, po komercialnih poteh, zato je tako pogost tudi slovenščini neprilagojeni zapis guava.

  Helena Dobrovoljc (november 2017)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.