×

Kako zapisati »nesprejemanje«?
 • Vprašanje:

  Prosim za pravilen zapis besede:

  nesprejemanje ali
  ne sprejemanje ali
  ne-sprejemanje


  Odgovor:

  Tvorjenke, pri katerih se polnopomenska beseda iz skladenjske podstave spremeni v predponsko obrazilo, imenujemo sestavljenke. Taka je tudi nesprejemanje.
  Med predponskim obrazilom in korenom besede ne pišemo vezaja, kot je to v navadi v angleščini. V vašem primeru je podstava »kar je v nasprotju s sprejemanjem oz. drugačno od sprejemanja« …

  Metod Čepar (november 2017)