×

Število samostalnika in števniki
 • Vprašanje:

  Zakaj obstaja poleg ednine, dvojine in množine še neke vrste četrto število, če je predmetov 5 ali več in kako se imenuje?
  Na primer: 3 hiše, 5 hiš ali 3 noži, 5 nožev?
  Še nikoli nisem teh oblik videl poimenovanih ali saj zapisanih med pravopisnimi pravili, čeprav so v stalni rabi.


  Odgovor:

  Glede na to, da slovenščina pozna tri slovnična števila, se samostalniki za števnikom obnašajo s sinhronega stališča nekoliko nepričakovano. Kadar slovenski samostalnik sledi števnikoma tri in štiri, dobimo pravzaprav vtis, da slovenščina formalno razlikuje dve množini: eno za števnikoma tri in štiri (trije stoli, štirje stoli), drugo pa za števniki od pet naprej (pet stolovtisoč stolov) ter za »veliko«, »mnogo«, »koliko«, »toliko« … Nadalje sta števnika tri in štiri pregibna (trije, štirje), ostali števniki pa ne.
  Slovenščina v tem nadaljuje sistem, ki je viden že v stari cerkveni slovanščini, kjer se števniki od pet dalje obnašajo enako:

  • samostalnik desno od števnika je števnikov neujemalni prilastek v rodilniku množine,
  • medtem ko je samostalnik za števnikoma tri in štiri v imenovalniku množine, za števnikom dva v imenovalniku dvojine in za števnikom ena v imenovalniku ednine.

  Stara cerkvena slovanščina je tisti zapisani jezik, ki je najbližji praslovanščini, zato nam ta podatek pove, da je slovenski sistem nadaljevanje praslovanskega. To potrdijo tudi primerjave z drugimi slovanskimi jeziki.

  Ednina, dvojina in množina niso edina slovnična števila, ki jih najdemo v jezikih sveta. Mnogi jeziki poznajo npr. tudi trial (trojino) in pavkal, ki se uporablja za izražanje manjših števil entitet (ponavadi med dve in šest), ki ne tvorijo homogene celote. Izraz pavkal bi lahko prevedli kot maloštevilnik, v slovenščini pa bi ga najbolje izrazili s pogovornim enih par. Pregled jezikov sveta pokaže, da tisti jeziki, ki poznajo več slovničnih števil kot le ednino in množino, tega razlikovanja ne kažejo vedno v vseh besednih vrstah, ampak le v delu le-teh: pri zaimkih, pri poimenovanjih za osebe, pri poimenovanjih za sorodstvena razmerja, pri števnikih itd. Morda lahko prav v primeru števnikov tri in štiri vidimo nastavek pavkala tudi v slovanskih jezikih.

  Simona Klemenčič (november 2017)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.