×

Alinejno naštevanje v alinejnem naštevanju
 • Vprašanje:

  Kakšna so pravila za alinejno naštevanje v alinejnem naštevanju?

  Primer:
  Danes moramo kupiti:
  a) jajca
  b) mleko
  c) sir:
  – kravji
  – ovčji
  č) papriko


  Odgovor:

  Posebnih pravil za alinejno naštevanje v pravopisu nimamo. Priporočilo, ki izhaja iz skladenjsko-stilistične prakse, pa bi se lahko glasilo, da pri tako členjenem besedilu poskrbimo, da bo bralcu povzročala členitev čim manj težav pri branju in razumevanju napisanega.
  Način, ki ste ga izbrali, bi v tekoče besedilo pretvorili takole:

  • Danes moramo kupiti: jajca, mleko, sir (kravji, ovčji), papriko.
   ali
  • Danes moramo kupiti jajca, mleko, sir (kravji, ovčji) in papriko.

  Taka pretvorba je tudi dober način preverjanja ustreznosti alinejnega naštevanja.
  Več o alinejnem naštevanju tudi v odgovorih JS na povezavi: alinejno naštevanje.

  Helena Dobrovoljc (november 2017)