×

Izvor priimkov »Vihtelič« in »Vidmar«
 • Vprašanje:

  Sprašujem v imenu gospe, ki se je rodila v Zadlogu na Črnovrški planoti. Njen dekliški priimek je bil Vihtelič. Po poroki je prevzela možev priimek – Vidmar.


  Odgovor:

  Priimek Vihtelič nosi 49 oseb (od tega 23 v osrednjeslovenski, 18 pa v goriški statistični regiji). Priimek je patronimik iz vzdevka Vihtel, nastalega iz občnega imena wehtél, kar v črnovrškem narečju pomeni 'zelje brez pravih glav'.

  Priimek Vidmar nosi 3836 oseb in je deseti najpogostejši slovenski priimek. Največ oseb s tem priimkom – 1186 –, živi v osrednjeslovenski, 713 v goriški statistični regiji in 518 v jugovzhodni Sloveniji. Nastal je iz poimenovanja za podložnika na cerkvenem posestvu ali vidmu.

  Silvo Torkar (november 2017)