×

Kako sklanjamo ime »Nantes«?
 • Vprašanje:

  Kako se sklanja ime francoskega mesta Nantes? Zlasti me zanima primer Zgodilo se je v Nantesu.
  Je treba pisati v Nantesu ali v Nantes-u ali je dovoljeno oboje?


  Odgovor:

  Podatke o zapisu, sklanjanju (tj. pregibanju) imen najdete v slovarju slovenskega pravopisa, ki se nahaja na portalu Fran.

  Ime Nantes je predstavljeno takole:

  Nántes -a [nant] m, zem. i. (ȃ) |francosko mesto|: v ~u
  nántski -a -o (ȃ)
  Nántesčan -a m, preb. i. (ȃ)
  Nántesčanka -e ž, preb. i. (ȃ)

  Iz zapisa rodilnika (-a) sklepamo o nadaljnji paradigmi. Sklanjamo ga torej:
  Nantes Nantesa Nantesu Nantes Nantesu Nantesom.

  O izgovoru imen izvemo več iz podatkov v oglatem oklepaju. Zgoraj naštete oblike izgovorimo:
  [nánt nánta nántu nánt nántu nántom].

  Slovarska redakcija nam pove tudi, kako imenujemo prebivalce tega mesta (Nantesčan, Nantesčanka – izgovorimo [nántčan] in [nántčanka], sklop v teh dveh oblikah kot praviloma podaljšani č) in kakšen je pridevnik na -ski (nantski – izgovorimo [nántski], sklop ts kot c).

  Morda še ta informacija:

  Na portalu Fran lahko v Slovenskem pravopisu 2001 čisto preprosto najdete še druga francoska lastna, večinoma krajevna imena, v katerih se končni -es ne izgovarja. V iskalno okence vtipkate *es, torej zvezdico, in es in dobite zadetke: Arles, Cannes, Chartres, Limoges, Nîmes, Rennes, Sèvres, Versailles.
  Hitro lahko tudi ugotovite, da pravopisno predpisana pridevniška oblika sèvreški odstopa od drugih primerljivih, predvsem od chartrski iz Chartres: pridevnik iz Sèvres -a [sêvər -vra] je sèvrski in se izgovarja [sêvərski], saj v osnovi ni govorjenega s, ki bi povzročil premeno v š (kot jo imamo v vaški iz vas), se pa piše.

  Helena Dobrovoljc, Peter Weiss (november 2017)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.