×

Primernost besedne zveze »gotovi izdelki«
 • Vprašanje:

  Ali lahko uporabljamo besedno zvezo gotovi izdelki. Gre za skladiščenje. Lep pozdrav.


  Odgovor:

  V SSKJ-ju je pridevnik gotov (v pomenu ‘ki je v končni obliki’) rabljen tako v povedni rabi (knjiga bo kmalu gotova; smo že gotovi) kot v prilastkovni rabi (gotovi čevlji, gotove jedi).
  V sodobnejšem gradivu, ki ga prikazuje besedilni korpus Gigafida, je pridevnik gotov najpogosteje rabljen v naslednjih besednih zvezah, v katerih pomeni največkrat ‘že pripravljen, že narejen, že dokončan’, npr.:

  • gotovi izdelki (V skladišču hranijo surovine in gotove izdelke.)
  • gotov parket (Gotovega parketa po vgradnji ni potrebno lakirati.)
  • gotova jed (Drobnjak oplaknemo, popivnamo, kratko nastrižemo in potresemo po gotovi jedi.)

  ali pa ‘tak, v katerega ne dvomimo’:

  • gotova smrt (Zakaj skočiti iz 90. nadstropja gorečega poslopja v gotovo smrt, se sprašuje avtor.)

  Dvom o ustreznosti pridevnika gotov verjetno izhaja iz vedenja, da je pridevnik v enaki obliki rabljen tudi v drugih slovanskih jezikih, saj (sklicujoč se na etimološke informacije, ki jih najdemo na portalu Fran: gotov) izhaja iz stare cerkvene slovanščine. Take jezikovne prvine se je v preteklosti pogosto označevalo kot normativno manj primerne za rabo v slovenskem knjižnem jeziku.

  Kot vidite, je zveza gotovi izdelki v slovenščini razširjena in funkcionalna.

  Helena Dobrovoljc (november 2017)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.