×

Mala ali velika začetnica: »sodni svet«
 • Vprašanje:

  Zanima me, ali je pisanje sodnega sveta z malo začetnico v Zakonu o sodiščih pravopisno ustrezno.

  Na spletni strani Sodnega sveta je večinoma uporabljena velika začetnica (med drugim npr. v lektoriranem Kodeksu sodniške etike), ki bi jo pričakovala tudi v Zakonu o sodiščih, saj gre za lastno poimenovanje nekega telesa. Ali je mogoče malo začetnico tudi tu utemljevati s pravopisnim pravilom, da ne mislimo na naslov (ime) organizacije ali ustanove ipd., temveč samo na vrsto – da torej ne gre za konkretno telo, temveč neko splošno poimenovanje, ki bo/je konkretizirano v nekem organu (ki ima lahko enako ali pa tudi drugačno ime)?


  Odgovor:

  Odgovorili ste pravzaprav že sami: kadar želimo v besedilu izpostaviti zgolj vrsto ali funkcijo neke ustanove, organa ipd., uporabljamo malo začetnico.

  Vzemimo za primer izsek iz omenjenega Zakona o sodiščih:

  Pri sodnem svetu se imenuje Komisija za etiko in integriteto, ki ima te naloge:
  ...
  • v sodelovanju s Centrom za izobraževanje v pravosodju skrbi za izobraževanje in usposabljanje sodnikov na področju sodniške etike in integritete.
  Člani Komisije za etiko in integriteto so le sodniki. Podrobnejša sestava, imenovanje in način dela Komisije za etiko in integriteto so določeni s poslovnikom sodnega sveta.

  Edina upravičena velika začetnica v zgornjem citatu je tista pri Centru za izobraževanje v pravosodju, ki je očitno nekakšna izobraževalna ustanova s tem lastnim imenom (podobno kot npr. Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik), katere obstoj je neodvisen od tega zakona. Sodni svet in njegova komisija za etiko in integriteto pa sta državna organa oz. sestavna dela teh organov, ki sta v zakonu kot taka šele opredeljena -- lastno ime dobita kasneje, ko ju na podlagi zakona država dejansko tudi ustanovi oz. organizira. To sta nato Sodni svet Republike Slovenije in Komisija za etiko in integriteto Sodnega sveta Republike Slovenije (ki ju seveda lahko -- ob vednosti, da gre za ti dve imeni -- v besedilih pišemo tudi skrajšana). Podobno je pri ministrstvih, ki so v zakonih opredeljena celo kot "ministrstvo, pristojno za ..." in ne "ministrstvo za ...".

  Tina Lengar Verovnik, Helena Dobrovoljc (november 2017)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.