×

Izvor priimka »Furlan«
  • Vprašanje:

    Zanima me izvor priimka Furlan.


    Odgovor:

    Priimek Furlan (1645 oseb, od tega 718 v goriški, 306 v obalno-kraški in 298 v osrednjeslovenski statistični regiji) je nastal s konverzijo iz stanovniškega imena Furlan, ki označuje prebivalce Furlanije. Furlan so poimenovali osebe, ki so se priselile oz. priženile iz Furlanije, ne glede na to, ali so bili po jeziku pravi Furlani ali pa so bili to furlanski (danes jim rečemo beneški) Slovenci. Priimek se na Primorskem pretežno naglaša na prvem zlogu, vendar se v stranskih sklonih naglas premakne na drugi zlog. V osrednji Sloveniji priimek naglašajo večinoma na drugem zlogu, zato sta tam nastali še različici Ferlan (212 oseb, od tega 84 v gorenjski in 66 v osrednjeslovenski statistični regiji) in Frlan (58 oseb, od tega 28 v gorenjski regiji).

    Silvo Torkar (november 2017)