×

Za staro pravdo zdaj bo »drajna« ...
 • Vprašanje:

  Kako bi razložili izraz drajna v Puntarski Mileta Klobčiča.
  Za staro pravdo zdaj bo drajna ...


  Odgovor:

  Mile Klopčič je danes zastarelo besedo drajna, ki jo Slovar slovenskega knjižnega jezika še pozna v pomenih 'slaba, poulična popevka', 'vlačuga, prostitutka' in 'kraj, dežela s slabimi, neurejenimi razmerami', uporabil v pomenu 'puntarsko vrvenje', ki je še najbližje pomenu 'neobrzdana gonja, nemir', navedenem pri Pleteršniku kot zügelloses Treiben. Pesnik si je dovolil manjši odmik od pomenov, potrjenih v starejšem slovstvu, ker beseda v času nastanka pesmi (1936) ni bila več v rabi in ker se rima z zadnjo besedo prejšnjega verza le vkup, le vkup uboga gmajna, v katerem gmajna pomeni 'preprosto ljudstvo, tlačani'. Ta verz je povzet po zapisu *leukhup, leukhup, leukhup, leukhup woga gmaina", natisnjenem na Dunaju leta 1515 v času vseslovenskega kmečkega upora (gre za prve slovenske tiskane besede), ki je bil po vsej verjetnosti del neke pozabljene puntarske pesmi.

  Marko Snoj (november 2017)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.