×

Kako je prav: med enajsto in »prvo« ali »eno« uro?
 • Vprašanje:

  Katera oblika stavka je pravilna:

  • med enajsto in prvo uro
  • med enajsto in eno uro

  Ne bom sugeriral, katero obliko uporabljam sam oz. katera se mi zdi edina logična, vendar pogosto slišim uporabljeno tudi alternativno varianto, kar je v meni v zadnjem času vzbudilo dvom o pravilnosti lastnega izražanja.
  Prosil bi tudi za argumentirano podkrepitev odgovora in/ali protiargumente alternativi.


  Odgovor:

  Ko govorimo o urah, navadno uporabljamo posamostaljene vrstilne števnike v ženski spolski obliki, kar je posledica izpusta samostalnika ženskega spola (deseta ura > deseta):

  • med deveto in deseto
  • med prvo in drugo
  • med trinajsto in štirinajsto

  Redka izjema je števnik en, ki se v ženski obliki pojavlja v različnih zvezah, ki izražajo časovni interval:

  • med (pol) eno in drugo
  • med dvanajsto in (pol) eno
  • med eno in petnajst minut in drugo

  V tem primeru sta med pol prvo in prvo in petnajst minut zagotovo odsvetovani obliki; tu je vrstilni števnik prva namesto ena neprimeren.

  Gre za pogovorno razširjeno možnost, da se namesto vrstilnega uporabi posamostaljeni glavni števnik, vendar je slogovno nerodno, če ob njem neupravičeno stoji tudi jedrni samostalnik, kot ste nakazali vi: med enajsto in eno uro. Vsekakor je poslušalcu ali bralcu bolj razvidna in razumljiva različica, pri kateri v priredni zvezi ali pri naštevanju uporabljamo enakovrstne števniške oblike.

  Omenimo še, da uporabljamo za izražanje ure tudi posamostaljene glavne števnike, vendar le, če gre za zvezo s predlogom ob in torej s posamostaljenim števnikom v mestniku:

  • ob enih, dveh … desetih, trinajstih

  Morda se je od tod razširila raba števnika en v ženski obliki.

  Helena Dobrovoljc (november 2017)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.