×

Kako je prav: »usesti se« ali »usedeti se«?
 • Vprašanje:

  Zanima me kateri izraz je pravilen usesti se ali usedeti se.

  Primer uporabe v povedi:
  Razmišljal sem, kje se usesti.
  Razmišljal sem, kje se usedeti.


  Odgovor:

  Čeprav v šoli pri pouku slovenščine o tem navadno ne govorimo, ima slovenščina (kot številni drugi jeziki) pravilne in nepravilne glagole. Pri pravilnih glagolih se osnova pri pregibanju ne spreminja (npr. slikati slikam, delati delam, voziti vozim), medtem ko prihaja pri nepravilnih glagolih pri spreganju do različnih sprememb (npr. pisati pišem, iskati iščem, vreči vržem). Tudi glagol usesti se**, po katerem sprašujete, je takšen, saj ga pregibamo usesti se usedem se. Nedoločniška oblika glagola usedeti se je nastala hiperkorektno pod vplivom sorodnega glagola sedeti in ni pravilna. Je element govorjenega jezika, kar je mogoče preveriti v korpusu spletne slovenščine Janes:

  • Tu se boste pa morali še usedet skupaj fantje.
   Dost boljš se je vsako jutro ob 6.00 uri usedet v tople sedeže in se pelat kot pa v mrzle.
   Dejmo se vsedet za miza, pa se boma zmenl, da bo za vse prov.

  Urška Vranjek Ošlak (november 2017)