×

Ali je kozarec »steklen« ali »stekleni«?
 • Vprašanje:

  Ali sta pridevnika bombažen in steklen vrstna ali lastnostna? Včasih je veljalo, da sta lastnostna (s prejšnjim poimenovanjem kakovostna), danes pa v učbenikih in delovnih zvezkih zasledimo obe možnosti (odvisno tudi od založnika). Res je, da gre za pridevnika, ki ju ne stopnjujemo, po drugi strani pa gre za pridevnika, ki poznata tako določno kot nedoločno obliko, kar ni značilno za vrstne pridevnike, in ki se lahko pojavljata kot povedkovo določilo. Povprašala sem tudi številne govorce. Večinoma bi uporabili vprašalnico kakšne (nogavice), kakšen (pulover), kakšne (kozarce). Prosim za pomoč in obrazložitev.

  Kako bi se odločili pri navedenih primerih in zakaj?

  Pozimi obujemo bombažne nogavice.

  Stekleni kozarci se razbijejo.


  Odgovor:

  Pridevnika bombažen in steklen sodita v skupino t. i snovnih pridevnikov, ki so podskupina vrstnih pridevnikov. Omahovanje pri določitvi, da so to vrstni pridevniki, izhaja iz nekaterih njihovih lastnosti, s katerimi so podobni lastnostnim pridevnikom. Zaradi teh lastnosti so »načelno uvrščeni med kakovostne«, kot je to zapisano v pomenoslovni teoriji (A. Vidovič Muha, Slovensko leksikalno pomenoslovje 2013, str. 396). Ena od teh lastnosti je, da nastopajo v vseh skladenjskih vlogah: steklen kozarec, Kozarec je steklen. Poleg tega jih z lastnostnimi pridevniki povezuje pogovorna vprašalnica kakšen (npr. Kakšne kozarce imaš najraje?), ki pa pomensko ne ustreza snovnim pridevnikom. Ustrezna vprašalnica je zgolj iz katere snovi, ki vključuje pomen vrstnosti. Zato je v zvezi z vprašanjem, katere vrste sta pridevnika bombažen in steklen, nerelevantno anketiranje različnih govorcev glede vprašalnice, ki pogovorno pač uporabijo vprašalnico kakšen.

  Priponska obrazila snovnih pridevnikov so različna, npr. -en, -ov , -ev, -in, -at itd. V primerih, ko je snovni pridevnik sestavina stalne besedne zveze, dobi v imenovalniku moškega spola ednine določnostni morfem -i: svileni papir ('bel ali barvast zelo tanek papir, navadno za okraske', in ne *'papir iz svile'). Ali je pridevnik uporabljen v prosti besedni zvezi ali v stalni besedni zvezi, je nedvoumno mogoče določiti šele na osnovi ustreznega sobesedila. V primerih, ki jih navajate (Pozimi obujemo bombažne nogavice; Stekleni kozarci se razbijejo), navedeno sobesedilo podpira oceno, da sta pridevnika uporabljena v prosti besedni zvezi: steklen kozarec 'kozarec, ki je narejen iz stekla'; bombažne nogavice 'nogavice, ki so narejene iz bombaža'.

  Zvonka Praznik (september 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.