×

Kako sklanjati ime »Brod Moravice«?
 • Vprašanje:


  Prosim za nasvet, kako sklanjati Brod Moravice. Domačini prve sestavine ne sklanjajo, saj je zanje to zveza s strukturo nepridevnik + samostalnik (npr. etno glasba, jazz festival, akvarel barvice ...); sklanja se le samostalniški del.
  Torej:
  Brod Moravice
  Brod Moravic
  Brod Moravicam
  o Brod Moravicah
  z Brod Moravicami


  Odgovor:

  Tudi pregled drugih dosegljivih primerov govori za način v Brod Moravicah. Hrvaški kraj Brod Moravice, ki je danes središče istoimenske občine v Gorskem Kotarju, se je prvotno imenoval Moravice, potem Gornje Moravice in vmes tudi Brodske Moravice.

  Prvi del besedne zveze z množinskim samostalniškim jedrom ženskega spola je torej nesklonljivi (ali z ničto končnico pregibani) pridevnik, tako kot prvi del slovenskega krajevnega imena Slovenj Gradec. Torej: na področju Brod Moravic, v Brod Moravicah, proti Brod Moravicam itd.
  Pridevnik brodmoraviški ter prebivalsko ime Brodmoravičan za moškega in Brodmoravičanka za žensko so praktične oblike, če hočemo ali moramo biti natančni, saj je le nekaj kilometrov stran večji kraj Moravice (ki se je še pred dobrima dvema desetletjema imenoval Srpske Moravice, pač zaradi nekdaj velikega deleža pravoslavnega prebivalstva) s pridevnikom moraviški in prebivalskim imenom Moravičan ipd.

  Prim. https://hr.wikipedia.org/wiki/Brod_Moravice in https://hr.wikipedia.org/wiki/Moravice.

  Peter Weiss (november 2017)