×

O priimkih »Kalan« in »Kalander«
 • Vprašanje:

  Kalander je tudi priimek, zabeležen v Sloveniji in severnih sosedah.
  Očitno je, da je priimek povzet po imenu živali, njegov izvor pa je v
  furlanščini.

  Furlansko-slovenski slovar:
  calandre [ka'landre] f ZOOL laški škrjanec m
  (Melanocorypha calandra); la ~ e la parussule si intrometin cence spietâ
  (pensemaravee).

  Spletni naslov: http://www.rodoslovje.com/sl-SI/aktualno-novice/index.php, priimek Kalan


  Odgovor:

  Priimek Kalan (939 oseb, od tega 644 v gorenjski, 191 pa v osrednjeslovenski statistični regiji) je nastal s konverzijo iz stanovniškega imena Kalan, ki označuje prebivalce kraja z imenom Kal s pomenom 'blato, mlaka'. V loškem urbarju iz leta 1501 je izpričan trikrat v zapisu Kalanyn v okolici Škofje Loke, v Bitnju in pri Visokem v Poljanski dolini. Zapis odraža za slovenščino redko arhaično rabo priponskega obrazila -in, ki označuje osebe moškega spola samo v ednini v pomenu 'del celote' (prim. srbohrvaško Srbin, Zagrepčanin). S tem obrazilom je v istem urbarju 1501 na Dolgih Njivah v Poljanski dolini izpričan tudi podložnik s priimkom Selanyn, v Reziji pa sta leta 1240 v urbarju zapisana dva kmeta z imenom Gorianin.

  Priimek Kalander je bil po podatkih Začasnega slovarja slovenskih priimkov izpričan pred drugo svetovno vojno samo v celjskem in mariborskem sodnem okraju, danes pa ga v Sloveniji ni več. Kalander je nemški priimek in se je prvotno nanašal na člane verske bratovščine, ki so se srečevali enkrat mesečno (calendis). Ker pa so bile s temi srečanji povezane pojedine in popivanja, je Kalander postal vzdevek za ljubitelje obilnega zauživanja hrane in pijače.

  Silvo Torkar (november 2017)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.