×

Velelniška oblika glagola »poizvedeti«
 • Vprašanje:

  Zanima me, ali je možna oblikasamo poizvediva/poizvedimo ali je možno tudi poizvejva/poizvejmo po analogiji z istim glagolom v nedovršniku: poizvedovati - poizvedujva/poizvedujmo?


  Odgovor:

  Glagol poizvedeti poizvem tvori v knjižnem jeziku velelniške oblike z dodajanjem končajev -i, -i-va, -i-ta, -i-mo, -i-te (poizvedi poizvediva, poizvedita, poizvedimo, poizvedite). Glagol sicer uvrščamo med brezpriponske, saj imajo njegove glagolske oblike le koren in končnico.
  Na nastanek velelniških oblik, ki jih navajate (poizvej, poizvejva, poizvejta, poizvejmo, poizvejte) in se v sodobni rabi (zlasti v neformalnih govornih položajih) pojavljajo pri sestavljenkah glagola vedeti (npr. poizvedeti, izvedeti), so najverjetneje vplivale velelniške oblike glagolov, kot so denimo dopovedati (dopovej), izpovedati (izpovej), napovedati (napovej), povedati (povej), spovedati (spovej). Določen vpliv na pogosto rabo teh oblik bi morda lahko imele tudi velelniške oblike prav tako brezpriponskega glagola jesti (jej).

  Tanja Mirtič (december 2017)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.