×

Raba narekovajev pri dolgem premem govoru
 • Vprašanje:

  Kako je z narekovaji, ko se premi govor razteza čez več odstavkov (ves čas govori torej ista oseba)?
  Se ta samo na začetku in na koncu premega govora ali tudi vmes na začetku in koncu vsakega odstavka?


  Odgovor:

  Narekovaji se vsaj v natisnjenih besedilih skoraj brez izjeme pišejo le na začetku in na koncu premega govora ali dobesednega navedka (ne glede na njuno dolžno) ali njunih delov, če je premi govor ali navedek prekinjen s spremnim stavkom ali komentarjem. Na primer:

  »Tu imate!« je vzkliknil oče. »Naš izlet je šel po vodi!«

  Peter Weiss (december 2017)


Prijavite se za odgovor