×

Raba narekovajev pri dolgem premem govoru
 • Vprašanje:

  Kako je z narekovaji, ko se premi govor razteza čez več odstavkov (ves čas govori torej ista oseba)?
  Se ta samo na začetku in na koncu premega govora ali tudi vmes na začetku in koncu vsakega odstavka?


  Odgovor:

  Narekovaji se vsaj v natisnjenih besedilih skoraj brez izjeme pišejo le na začetku in na koncu premega govora ali dobesednega navedka (ne glede na njuno dolžno) ali njunih delov, če je premi govor ali navedek prekinjen s spremnim stavkom ali komentarjem. Na primer:

  »Tu imate!« je vzkliknil oče. »Naš izlet je šel po vodi!«

  Peter Weiss (december 2017)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.