×

Snop primerov z vejico
 • Vprašanje:

  Kaj določajo vejice v teh primerih? Ali so pravilne?

  a) V primeru izenačenja je odločilen glas predsedujočega, razen v primeru, ko upravo sestavljata samo dva člana.
  b) Obvestilo o sklicanju dnevnega reda je treba poslati vsem članom vsaj štiri dni pred predvidenim zasedanjem ali, v nujnih primerih, z navadnim sporočilom vsaj
  štiriindvajset ur prej.
  c) Vsak član lahko predstavi ali voli eno samo listo, tudi prek poverjene osebe ali trusta.
  č) Končni rezultat sektorja, ob upoštevanju finančnega in davčnega poslovanja, znaša 257 tisoč evrov.


  Odgovor:

  Vejice so v vseh primerih pravilne, niso pa vse nujne.

  V primeru a vejica uvaja dostavčni del, s pomenskega vidika torej dodano informacijo. Vejico bi lahko zaradi relativne smostojnosti tega dela povedi zamenjal tudi pomišljaj:

  V primeru izenačenja je odločilen glas predsedujočega -- razen v primeru, ko upravo sestavljata samo dva člana.

  Primera b in č sta podobna, saj so vejice v obeh besedilne, torej skladenjsko niso nujne. Označujejo vrinjeni nestavčni del, ki je s tem, ko ga zamejimo z vejicami, pomensko izpostavljen (primer b) oziroma zapostavljen (primer č). Torej:

  Obvestilo o sklicanju dnevnega reda je treba poslati vsem članom vsaj štiri dni pred predvidenim zasedanjem ali(,) v nujnih primerih(,) z navadnim sporočilom vsaj
  štiriindvajset ur prej.
  Končni rezultat sektorja(,) ob upoštevanju finančnega in davčnega poslovanja(,) znaša 257 tisoč evrov.

  V primeru c pa vejica uvaja pojasnjevalni nestavčni del, ki bi ga lahko začenjal tudi pojasnjevalni veznik in sicer:

  Vsak član lahko predstavi ali voli eno samo listo, in sicer (jo lahko predstavi ali voli) tudi prek poverjene osebe ali trusta.

  Tina Lengar Verovnik (december 2017)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.