×

Od kod izvirajo priimki »Trdan«, »Pahulje«, »Dejak«, »Kocjan«, »Pintar« in »Vovk« in kaj pomenijo?
 • Vprašanje:

  Od kod izvirajo priimki Trdan, Pahulje, Dejak, Kocjan, Pintar in Vovk in kaj pomenijo?


  Odgovor:

  Priimek Trdan nosi v RS 154 oseb, od tega 86 v jugovzhodni Sloveniji. Priimek je nastal s konverzijo iz predkrščanskega osebnega imena *Trdan, ki je hipokoristična oblika zloženih imen *Trdogoj ali *Trdodrag.

  Priimek Pahulje nosi v RS 109 oseb, od tega 72 v jugovzhodni Sloveniji, njegovo različico Pahole pa 71 oseb, od tega 39 v savinjski stat. regiji. V priimku se najverjetneje ohranja pozabljeno občno ime *pahole, ki je danes znano le severnoslovanskim jezikom (pachole v češčini, slovaščini, poljščini) in pomeni 'deček, hlapček'. Priimek je torej verjetno nastal iz vzdevka.

  Priimek Dejak nosi v RS 177 oseb, od tega 109 v jugovzhodni Sloveniji in 48 v osrednjeslovenski stat. regiji. Nejasno. Priimek je morda nastal prek vzdevka iz občnega imena *dijak v pomenu 'študent'.

  Priimek Kocjan nosi v RS 832 oseb, od tega 221 v jugovzhodni Sloveniji, 182 v osrednjeslovenski in 163 v obalno-kraški stat. regiji. Nastal je s transonimizacijo iz krstnega imena Kocjan, lat. Cantianus.

  Priimek Pintar nosi v RS 1494 oseb, od tega 632 v gorenjski, 263 v osrednjeslovenski, 216 v savinjski statistični regiji in 108 v jugovzhodni Sloveniji. Nastal je iz občnega imena pintar 'sodar', prevzetega iz nem. Binder, kot poimenovanje človeka po njegovi osnovni dejavnosti.

  Priimek Vovk nosi v RS 1220 oseb, od tega 292 v osrednjeslovenski, 180 v gorenjski, 172 v jugovzhodni, 156 v savinjski, 108 v goriški stat. regiji, njegovo pravopisno različico Vouk 201 oseba (68 v savinjski stat. regiji), različico Volk pa 1048 oseb, od tega 295 v goriški, 173 v osrednjslovenski, 162 v primorsko-notranjski, 121 v obalno-kraški in 111 v savinjski stat. regiji. Priimek je nastal s transonimizacijo deloma iz predkrščanskega osebnega imena Volk, deloma pa iz enako se glasečega vzdevka.

  Silvo Torkar (december 2017)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.