×

Industrija 4.0 v besedilu z veliko ali malo začetnico?
  • Vprašanje:

    Prevajam precej besedil iz nemščine o Industriji 4.0. V slovenski literaturi nekateri v besedilu pišejo ta pojem z veliko začetnico, nekateri z malo. Kaj svetujete vi?


    Odgovor:

    Besedno zvezo industrija 4.0 pišemo z malo začetnico, saj gre za občnoimensko oznako faze v svetovnem razvoju. Po vzoru zvez kot splet 1.0 in splet 2.0 ter podobnih (decimalno številčenje je sicer pogosto uporabljeno ob besedi verzija: verzija 2.0, verzija 2.1) so tudi različna obdobja industrijskega razvoja glede na značilnosti (za nazaj) razdeljene v faze industrija 1.0 (od 1800: mehanska proizvodnja na paro), industrija 2.0 (od 1880: elektrificirana masovna proizvodnja), industrija 3.0 (od 1970: tehnološko podprta masovna proizvodnja) in zdaj industrija 4.0 (od 2015: digitalizacija procesov).

    Tina Lengar Verovnik (december 2017)