×

»Sahel« z veliko ali malo začetnico?
 • Vprašanje:

  Zanima me, kako se pravilno napiše zemljepisno ime sahel – z veliko ali malo začetnico? V Geografskem terminološkem slovarju je zapisano z malo, v številnih učbenikih in drugih virih pa z veliko začetnico.


  Odgovor:

  Geografski terminološki slovar res vsebuje geslo sahel, Slovar slovenskih eksonimov pa vsebuje geslo Sahel. Vendar izbira začetnice ni poljubna, temveč je odvisna od pomena besede.

  Občnoimensko poimenovanje sahel je opredeljeno kot 'obsežna polpuščavska pokrajina na južnem obrobju Sahare, kjer se redno pojavljajo dolgotrajne suše in se zlasti zaradi čezmerne paše živine, pretirane sečnje grmičevja za kurjavo ruši krhko naravno ravnovesje, kar povzroča dezertifikacijo'. Gre za podoben biogegorafski pojem, kot je denimo pampa ('stepa v Argentini in Urugvaju, na gosto porasla s travami in drugimi zelnatimi rastlinami').

  Lastno ime Sahel pa je opredeljeno kot pokrajinsko ime. Kot tako ga je -- sodeč po virih, navedenih v Slovarju slovenskih eksonimov -- mogoče najti v nekaterih slovenskih atlasih.

  Raba v korpusu Gigafida sicer kaže precejšnje omahovanje in tudi nezavedanje o pomenski razliki, a je precej primerov tudi skladnih z zgoraj opisano dvojnostjo, npr.:

  Medtem ko Združeni narodi situacijo v vsem Sahelu označujejo kot resno in kritično, pa nekateri stanje v Nigru primerjajo celo s katastrofo iz leta 2005 [...].
  V območju sahela v Afriki širijo monokulturne nasade zemeljskih oreškov (kikirikija), sončnic in koruze za izvoz in predelavo v močna krmila ter lanu in bombaža kot surovin za tkanine.

  Tina Lengar Verovnik (december 2017)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.