×

Sklanjanje imena »Goodlife«
  • Vprašanje:

    Zanima me, če se (naslov priloge Dela) Goodlife sklanja po enakem skladenjskem vzorcu kot Mike, torej Goodlife, Goodlifa, Goodlifu ...


    Odgovor:

    Tako je, beseda Goodlife se sklanja Goodlife Goodlifa. Slovenski pravopis v členu 772 določa, da se končni nemi (neizgovorjeni) e izpušča, kadar ne odloča o izgovoru pred njim stoječih črk za glasove č, ž, š, dž in s (zapisan s c). Primer, kjer končni e vpliva na izgovor in ga zato pri sklanjanju ne izpuščamo, je npr. George Georgea.

    Urška Vranjek Ošlak (december 2017)