×

Sklanjanje imena »Goodlife«
  • Vprašanje:

    Zanima me, če se (naslov priloge Dela) Goodlife sklanja po enakem skladenjskem vzorcu kot Mike, torej Goodlife, Goodlifa, Goodlifu ...


    Odgovor:

    Tako je, beseda Goodlife se sklanja Goodlife Goodlifa. Slovenski pravopis v členu 772 določa, da se končni nemi (neizgovorjeni) e izpušča, kadar ne odloča o izgovoru pred njim stoječih črk za glasove č, ž, š, dž in s (zapisan s c). Primer, kjer končni e vpliva na izgovor in ga zato pri sklanjanju ne izpuščamo, je npr. George Georgea.

    Urška Vranjek Ošlak (december 2017)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.